Tuesday, December 13, 2005

وسوسه

الان یک میلی از حامد قدوسی دریافت کردم که از تعجب بهتم زد. در این ای-میل، حامد خبر تاسیس وبلاگ من رو به دوستان وبلاگ نویس مقیم وین رسونده، وبلاگی که من تازه ظرف 2 یا 3 ساعت گذشته برای اولین بار راه انداریش کرده بودم. راستش هنوز من به خودم نیومده می بینم این وبلاگ درشرف تاسیس چندتا مخاطب همشهری پیدا کرده... خیلی خوب، ممنون از حامد به خاطر این اطلاع رسانی. من قصدم این بود که مقداری روی جزئیات بیشتر کار کنم، روی نحوه بازکردن کامنت گیر و یک سری از این ظریف کاریها یا حتی اصلاً روی اسم بلاگ و بعد خبر از راه به در شدنم رو به گوش دوستان برسونم ولی مثل اینکه بازی واقعاً شروع شده و دیگه مجالی برای تردید باقی نموده. از چهارشنبه هفته پیش و اولین دیدارم با حامد تا امروز هنوز یک هفته سپری نشده ولی مثل اینکه تو این یک هفته اتفاقات بزرگی حداقل در من رخ داده، که من رو به سمت تاسیس این وبلاگ کشونده. اتفاقی که یکبار در سال 1375 با مجله فیلم روی داد، این بار بصورتی دیگر، در بستر همان وبلاگستانهای رخوت گرفته ایرانی دوباره برای من در حال شکل گرفتنه. به هر صورت این هم وسوسه ای بود که از جانب دوستی به جان ما افتاد و البته فکر نمی کنم که تضمینی برای تداوم آن وجود داشته باشد