Tuesday, February 21, 2006

ترجمه یک کتاب

یک خبر خوب: چند روزی است که آلمانی زبانها هم از لذت خواندن بهترین رمان ایرانی سال 1380 بهره مند شده اند. ترجمه آلمانی اولین رمان بلند خانم زویا پیرزاد "چراغها را من خاموش مي‌كنم" تازگیها وحتی پیش از انتشار ترجمه انگلیسی اش، به بازار کتاب آمده و برای من که پیشترها نسخه فارسی این کتاب را - به واسطه هدیه ارزشمندی که از دوستی دریافت کرده بودم - خوانده ام، فرصت مناسبی پیش آمده تا با مطالعه دوباره نسخه ترجمه شده، هم دوباره سری به دنیای ذهنی "کلاریس" و خانواده اش بزنم و هم زبان جدیدی را که در حال یادگیری آن هستم، از طریق این دوباره خوانی بهبود ببخشم.

در طرح روی جلدِ نسخه فارسی کتاب، به موقعیت مکانی داستان که شهر آبادان در دهه 40 شمسی است توجه شده و در تصویر روی جلد نسخه آلمانی به شخصیت اصلی – کلاریس – که داستان از زبان او روایت می شود، تاکید شده است