Saturday, July 22, 2006

طراحی توموگرافیک

طبق تعریف ویکی‌پدیا، توموگرافی تصویرسازی از طریق ثبت برش‌های مختلف می‌باشد که کاربردهای ویژه‌ای در پزشکی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی و مهندسی مواد دارد.
در معماری نیز به تازه‌گی با به کار بردن شیوه‌های جدید در طراحی (طراحی توموگرافیک) تلاش می‌شود تا فرآیند یافتن فرم، با ثبت برش‌های مختلف از یک جسم در حال حرکت (مثلاً یک کاغذ در حال سقوط) در فواصل زمانی ثابت، حاصل شود. تصویر زیر برگرفته از فرم به دست آمده از همان کاغذ در حال سقوط است. در طنزی که در سریال سیمپسون‌ها برای معماری گری به کار رفته بود، تنها به آخرین برش زمانی و لحظه فرود آمدن کاغذ بر روی زمین توجه شده بود،‌ در حالیکه در طراحی توموگرافیک کل فرآیند سقوط – از شروع تا پایان – مورد نظر طراح است.


یک مثال ملموس از توموگرافی، سینما یا به عبارت بهتر تصاویر متحرک است که هر ثانیه آن بر مبنای استاندارد از حداقل 24 فریم تشکیل شده است.
طراحی توموگرافیک و توموگرافی در فیلم عنوان موضوعاتی هستند که Richard Fulton در پایان نامه معماری‌اش در دانشگاه فنی وین بدان پرداخته است.