Saturday, December 23, 2006

Fifteen Minutes of Fame

کمی بیش از یک سال است که نوشتن در اینجا را شروع کرده‌ام. وقتی به نتیجه‌ی این یک سال نگاه می‌کنم چیز زیادی پیدا نمی‌کنم، فقط یاد نقل قولی از اندی وارهول می‌افتم که طبق آن، در دهه‌ی شصت میلادی از حق عموم برای کسب "15 دقیقه شهرت جهانی" در آینده سخن گفته بود. حالا در آستانه سال 2007 میلادی، با رواج وبلاگ‌نویسی و به وجود آمدن شخصیت مجازی افراد در فضای اینترنت با گستره‌ی جهانی، پیش‌بینی وارهول به واقعیت نزدیک‌تر شده است. می‌ماند مانع نسبتاً مرتفعی بر سر راه به نام زبان که باید به فکر پریدن از روی آن باشیم – یا حداقل باشم.